ව්‍යායාම

සැතපුම් දහසක ගමනක ආරම්භය පටන් ගන්නේ එක් පියවරකිනි. ව්‍යායාම පිළිබඳව කිවහැක්කේ ද මෙවැන්නකි. ව්‍යායාමය ආරම්භ කිරීම ඔබට අපහසු විය හැක. ඔබ තවමත් ප්‍රමාද නැති බව මතක තබා ගන්න. ඔබට සැම විටම සෑම මොහොතකම ඔබේ නිරෝගි මට්ටම ව්‍යායාම මගින් උසස් කර ගත හැක.
 සමහර විට ඔබ ව්‍යායාම නොකරන හෝ ව්‍යායාම අතරමැද නවතා දැමු කෙනෙකු විය හැක. නැතිනම් දියවැඩියාව වැළඳී ඇති බව මෑතකදී හඳුනා ගත්තකු විය හැක. මේ නිසා ඔබට නැවත කිසිම දිනක නිරෝගී වීමට බැරියැයි සිතනු ඇත. බලාපොරොත්තු නැවත ඇති කරගෙන දැන්ම ව්‍යායාම අරඹන්න. ව්‍යායාමය ඔබගේ එදිනෙදා දිවියේ අංගයක් කර ගන්න. දෛනිකව ප්‍රමාණවත් තරම් ව්‍යායාම වල යෙදීම වැදගත්ය.

  1. ව්‍යායාම මගින් ශරීරයේ බර අඩු කරගත හැක. (අධික දේහ බර දියවැඩියාවට හේතු වේ)
  2. ව්‍යායාමය මගින් රුධිරයේ ඇති සීනි ප්‍රමාණය අඩු වන අතර එමඟින් ඉන්සියුලින් වල මනා ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති කරයි. එමඟින් දියවැඩියාව සඳහා ගන්නා  ඖෂධ ප්‍රමාණය අඩු කර ගැනීම හෝ ඖෂධ ගැනීම අනවශ්‍ය විය හැක.
  3. දියවැඩියාවේ අතුරු ආබාධ වන හෘද හා රුධිර වාහිනි ආශ්‍රිත රෝග අවම කර ගත හැක.
  4. ව්‍යායාම වලට රෝග වැළඳීම වැළැක්වීමට හෝ සෑදීම ප්‍රමාද කිරීමට හැකියාවක් ඇත.
ව්‍යායාමයට පෙර කාබොහයිඩ්‍රේට් සහිත ආහාර ගැනීම හෝ ඉන්සියුලින් ගැනීම අවම කරන්න. මෙයට හේතුව වන්නේ ව්‍යායාම කිරීමේදී ඉන්සියුලින් වල ක්‍රියාකාරීත්වයට සමාන ක්‍රියාකාරීත්වයක් ශරීරය මගින් සිදුකිරීමයි.

ආපසු යන්න