දියවැඩියාව ඇතිවීමට බලපෑ හැකි හේතු සාධක

වයස

ජීවිතයේ ඕනෑම අවධියක වැළඳිය හැක. එනමුත් වයස සමග අවදානමද වැඩි වේ. එලෙසම වැඩිවියට පත්වීමේදී හා ගැබිණි අවස්ථාවේ මේ සඳහා නැඹුරුතාවයක් ඇත. අවුරුදු 40ට වඩා වැඩි අයට මේ සඳහා ඇති අවදානම වැඩිය.

පාරම්පරික

මෙය පරම්පරාගත රෝගයකි. විශේෂයෙන්ම මෙය දෙමව්පියන්ට හා සහෝදර සහෝදරියන්ට ඇත්නම් ඔබට මෙය වැළඳීමට ඇති හැකියාව ඉතා වැඩිය. මෙය වඩාත්ම දියවැඩියාව-1 වර්ගය කෙරෙහි බලපායි.
දියවැඩියාව-2 වර්ගය පරම්පරාවෙන් දායාද වීමට ඉඩ ඇති නමුත් එයින් මෙම රෝගයට ගොදුරු වන්නේ 80%-85% පමණය. එනම්
  • වයස වැඩි (40)
  • තරබාරු අය.
එමනිසා තරබාරු බව තීරණාත්මක සාධකයක් වන බව සලකනු ලබයි.

තරබාරු බව

දියවැඩියා-2 රෝගීන්ගෙන් 80%-85% අය තරබාරුය. එහෙත් සියළුම තරබාරු අයට දියවැඩියාව නොමැත. නමුත් ඔබ තරබාරු නම් ඉදිරි අවුරුදු 10 හෝ අවුරුදු 20 කදී දියවැඩියාව රෝගය වැළඳිය හැක.
(තරබාරු යැයි සලකනු ලබන්නේ වයසට සරිලන බරට වඩා ඔබගේ බර 20% කට වඩා වැඩි වීමය.)

දුප්පත්කම

පර්යේෂණ මඟින් දුප්පත්කම හා දියවැඩියාව අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති බව සොයා ගෙන ඇත.

ග්ලූකෝස් දරා ගැනීමේ හැකියාව හානි වීම.

අධික රුධිර පීඩනය හෝ රුධිර පීඩන මට්ටම

140/90 mHg වලට වඩා වැඩිවීම.

අසාමාන්‍ය රුධිර මේද මට්ටම් තිබීම.

HDL මට්ටම 35mg/dl හෝ ඊට වැඩි
ඉහල කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම (240mg/dl හෝ ඊට වැඩි)

කාන්තාවන්ට ගැබිණි අවධියේදී දියවැඩියාව ඇතිවීම හෝ අධි බරැති දරුවන් බිහිකිරීම.

මෙම හේතූන්ගෙන් එකක් ඔබට තිබීමෙන් ඔබට දියවැඩියා තිබෙන බව හෝ ඇතිවිය හැකි බව කිව නොහැක. එනමුත් ඔබට තිබෙන අවදානම් සාධක ප්‍රමාණය වැඩි වන විට දියවැඩියාව සෑදීමේ ඉඩකඩද වැඩිවේ.

ආපසු යන්න