ද්වීතීක දියවැඩියාව

වෙනත් රෝග තත්වයන් හෝ බෙහෙත් වර්ග හෝ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා දියවැඩියාව සෑදිය හැක. මෙසේ වැළඳෙන දියවැඩියාව ද්වීතීක දියවැඩියාව ලෙස හැඳින්වේ.

ද්වීතීක දියවැඩියාව ඇතිවීමට හේතු

 • අග්න්‍යාශයේ රෝග
 • හෝමෝන අසාමාන්‍යතා
 • ඉන්සියුලින්-ග්‍රාහක ආබාධ
 • ඔසු හා රසායනිකයන් මඟින් ප්‍රේරණය වු ද්වීතීක දියවැඩියාව
 • පාරම්පරික ව්‍යාධි
 • වෙනත් රෝග වලට අනුමත කරන බෙහෙත් වර්ග නිසා රුධිරයේ සීනි මට්ටම අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහල යාම.
  උදා:-
  • ප්‍රතිප්‍රදාහක(ඉදිමුම පාලනයකිරීමටගන්නාබෙහෙත්)නිසා-Glucocorticoids
  • රුධිර පීඩනය පාලනය කිරීමට දෙන ඖෂධ නිසා-Furosemide
  • රුධිර පීඩනය පාලනය කිරීමට දෙන ඖෂධය නිසා- Thiazide diuretics
  • මුඛයෙන් ගන්නා උපත්පාලන පෙති, හෝමෝන පාලනය සඳහා දෙනු ලබන බෙහෙත් නිසා- Estrogen - containing products
  • හෘදයාබාධ සඳහා දෙන ඖෂධ නිසා-Beta-Blockers
ආපසු යන්න