දියවැඩියාව ඇත්නම් ඔබට කලහැකි දේ

දියවැඩියාව ජීවන රටාව හා බැඳුනු රෝගයකි. ඔබගේ දියවැඩියාව පාලනය කිරීමට ඉගෙන ගැනීම වැදගත්වේ. සංකූලතා අවම කර ගැනීමට නම් ඔබගේ රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය පාලනය කර ගත යුතුය. රුධිර සීනි මට්ටම සාමාන්‍ය මට්ටමට ගෙන ඒම සඳහා සමහරකට ඉන්සියුලින් ලබාගත යුතුය. තවත් කෙනෙකුට තම බර අඩුකරගත යුතුය. මින් සමහරකට මේ දෙකම සිදු කල යුතුය. ඔබගේ ආහාරය හා ව්‍යායාම ගැන අවධානය යොමු කරන්න.
දියවැඩියාව ගැන ඔබට පහසුවෙන් කල හැකි දේ
(1) අඩු මේද හා සරල සීනි සහිත සංකීර්ණ කාබේහයිඩේට වලින් වැඩිවු අධික කෙඳි සහිත ආහාර, නිවැරදි ආහාර වේලක අඩංගු කිරීම.(ප්‍රෝටීන් 20%,මේද 20%,හා කාබේහයිඩ්‍රේට් 60%)

(2) නිවැරදි ආහාර වේලක් මගින් රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය හා ශරීරයේ බර පාලනය කර ගැනීම
(3) දුම් පානයෙන් වැලකීම
(4) මත් පැන් පානය පාලනය කිරීම. මේ මඟින් පාද වලට රුධිර සංසරණය වීම අඩුවීම වලක්වා ගත හැක
(5) විශාල මාත්‍රා වලින් විටමින් බී12 හෝ විටමින් ඡ ගැනීමෙන් වැලකීම. මේවා වැඩිපුර ගැනීම මඟින් ඉන්සියුලින් වල ක්‍රියාව නිෂ්ක්‍රිය කල හැක.(දිනකට 50-100 මිග)
(6) මානසික පීඩනය පාලනය කිරීම. විඩාවීමෙන් හා මානසික අපහසුතාවලින් වැලකීම. ව්‍යායාමයෙන් මානසික පීඩාව අවම කර ගත හැක
(7) දියවැඩියාව ඇති කාන්තාවන් ගැබ් ගැනීමට පෙර ඇය තම රුධිර සීනි ප්‍රමාණය ගැන සෑහෙන කාල පරාසයක් තිස්සේ අවධානය යොමු කර තිබීම. නැතහොත් කළලයක් ඇතිවී පළමු සති 5-8 දක්වා කාලය තුල කළලයට විකෘතිතා ඇතිවිය හැක

ආපසු යන්න